Framtid

Valg vi tar i dag, har betydning i morgen.

Et byggs levetid kan være 100 år, eller i et kort perspektiv 20 år. Sikkert er det at et bygg som bygges i vår tid, blir stående i vår tid. Vi har et bevisst forhold til stedsutvikling. Et bygg skal passe inn sitt nærmiljø. Bevisst utforming og materialvalg er avgjørende for resultatet. Vi er opptatte av gode omgivelser, inne som ute. Vi er også opptatt av funksjon. Byggene skal være effektive og fleksible for brukerne, og miljøet skal påvirkes så lite som mulig i alle valgene vi tar.« Til oversikt

Arbeidsplasser planlegges slik at de ivaretar helsen

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003