2 500 kvm. kontorlokaler i 2018

Nytt kontorbygg på Grålum.

2 500 nye kvadratmeter i Tuneveien 89. Her fyller vi kinderegg-prinsippet: spennende arkitektur, arealeeffektive kontorer og attraktiv beliggenhet.

For å få flere innspill på utnyttelsen av tomten inviterte vi til en arkitektkonkurranse. Vi synes Bas Arkitekter AS leverte den beste løsningen. Her er både det eksisterende miljøet godt ivaretatt og nybygget er svært fleksibelt med god synlighet fra E6, uten å virke prangende. Det opprinnelige gårdstunet med tuntreet, beholder dagens form, og nybygget blir som en utvidelse av driftsbygningen på "gården".

Se artikel fra Sarpsborg24.no     Tuneveien_87.pdf

 « Til oversikt
 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003