Glommen Brygge AS

Glommen Brygge AS eier Glommen Brygge, Kråkerøyveien 2 og 4.

Det tidligere verftet ble bygd om til næringslokaler for kontor- og handelsvirksomhet i 1990. Tilsammen 12 000 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt på Verskstedhallen, Kontorfløya, Sveisehallen og Kranbanen. Vi overtok eiendommen i mars 2016, og jobber nå med å videreutvikle eiendommen som totalt er 26 000 kvadratmeter.

 « Til oversikt

Fakta

Etablert: Kjøpt 2016

Eier: 12 000 kvadratmeter næringseiendom i Fredrikstad

Eiere: Arnfinn Sørlie AS, Bernt Sørlie AS og Sørlie Bygg AS

 

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003