Samarbeidspartnere

Hva er de små forskjeller som gjør den store forskjellen? Vi tror det er menneskene.

Vi bestreber oss alltid på å bli bedre. Finne nye løsninger og forbedringer for våre kunder. Finn Sørlies motto: Et firma kan ikke slå seg til ro med at det har funnet sin endelige form, man må alltid se framover - lever videre i vår bedriftskultur.

Dette klarer vi ikke alene. Framgang bygges i samarbeid med andre. Vi tror på samarbeid med de som er best på sitt fagområde og som er like dedikerte i sine oppgaver som det vi er. Ofte betyr det at de har gjort det de gjør i mange år. De kan sitt fag. Det er med den samlede erfaringen vi i sammen skaper lokaler for morgendagen. Vi anbefaler gjerne våre samarbeidspartner. De inspirer oss og får oss til å strekke oss et steg lenger.

Et firma kan ikke slå seg til ro, med at det har funnet sin endelige form.

Man må alltid se framover.



« Til oversikt

Vi anbefaler våre partnere som inspirerer oss og får oss til å strekke oss et steg lenger.

- Caverion AS

Storm Elektro AS

- HB Kuldetjeneste AS

- Borge Rør AS

- Åsmund Hovden

- Sørlie Prosjektinnredninger AS

- BAS Arkitekter AS

- Bright Rådgivende Ingeniører AS

- Faveo AS

Vision Security AS

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003