Samarbeidspartnere

Hva er de små forskjeller som gjør den store forskjellen? Vi tror det er menneskene.

Vi bestreber oss alltid på å bli bedre. Finne nye løsninger og forbedringer for våre kunder. Finn Sørlies motto: Et firma kan ikke slå seg til ro med at det har funnet sin endelige form, man må alltid se framover - lever videre i vår bedriftskultur.

Dette klarer vi ikke alene. Framgang bygges i samarbeid med andre. Vi tror på samarbeid med de som er best på sitt fagområde og som er like dedikerte i sine oppgaver som det vi er. Ofte betyr det at de har gjort det de gjør i mange år. De kan sitt fag. Det er med den samlede erfaringen vi i sammen skaper lokaler for morgendagen. Vi anbefaler gjerne våre samarbeidspartner. De inspirer oss og får oss til å strekke oss et steg lenger.

Et firma kan ikke slå seg til ro, med at det har funnet sin endelige form.

Man må alltid se framover.« Til oversikt

Vi anbefaler våre partnere som inspirerer oss og får oss til å strekke oss et steg lenger.

- Caverion AS

Storm Elektro AS

- HB Kuldetjeneste AS

- Borge Rør AS

- Åsmund Hovden

- Sørlie Prosjektinnredninger AS

- BAS Arkitekter AS

- Bright Rådgivende Ingeniører AS

- Faveo AS

Vision Security AS

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003