Sørlie Næringseiendom AS

Sørlie Næringseiendom AS ble etablert i forbindelse med kjøp av eiendommene Rosenborgveien 7 og 9.

Se mer under våre eiendommer.

Sørlie Næringseiendom AS, ABE Eiendom AS, Lande Senter AS, Glommen Brygge AS og Sørlie Bygg AS eier ca. 50 000 kvadratmeter næringslokaler.« Til oversikt

Fakta

Etablert: 2015

Eier: 3 868 kvadratmeter næringseiendom i Fredrikstad

Eiere: Arnfinn Sørlie AS og Bernt Sørlie AS

 

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003