Om oss

Sammen skaper vi de beste løsningene

Sørlie-familien har eid store næringsbygg siden 1987, og i 2018 delte brødrene Arnfinn og Bernt eiendommene seg i mellom. Eiendommene som ble med Arnfinn Sørlie i delingen blir forvaltet og videreutviklet gjennom Sørlie Bygg AS (nå kalt Sørlie Gruppen AS).

Sørlie Gruppen AS eier i overkant av ca 24 000 kvadratmeter næringslokaler i Sarpsborg og Fredrikstad, og vårt hovedmål er å tilrettelegge for praktiske og effektive arbeidsdager for våre leietakere og deres ansatte. Fokuset er og har alltid vært å skape gode miljøer for alle typer brukere av byggene. Familiens mangeårige historie innen møbler og innredninger, har også gitt sine fortrinn når bygg skal reises.

I år 2020 gikk Sørlie Gruppen over i entreprenørbransjen også. Våren 2020 kjøpte Sørlie Gruppen 100 % av aksjene i Byggmester Truls Bergerud AS sammen med tre av tømrerne som jobber i det firmaet. Foretaket har endret navn til SB Entreprenør, og skal drives videre med samme høye kvalitet og gode relasjoner som tidligere. 

Boligutvikling i nærområdet er også et satsingsfelt for Sørlie Gruppen-konsernet. Dette gjøres gjennom SB Bolig AS og i nær tilknytning til SB Entreprenør AS.